phone.icon+359 24770483, +359 887499483
Viber-+359 885252407
email.iconbulgaria@cdftravel.eu

Roaming Charges Europe

От 15 юни 2017г. отпаднаха таксите за роуминг в ЕС. Какво означава това?

В масовия случай при пътуване в държава от ЕС всеки ще използва включените в месечния му пакет минути за разговори към всички национални мрежи, sms и мобилен интернет все едно е в рамките на България и без да дължи допълнителна такса. В същото време минутите за разговори само за мрежата на оператора или в рамките на затворена група (например компания, организация или семейство) няма да могат да се ползват в роуминг.

Изключения има в следните случаи:

В случай че операторът установи, че потребителят има по-голямо потребление в чужда държава, отколкото там, където е сключил договора, може да бъдат наложени допълнителни такси за използваната услуга. Това се нарича "Политика на справедливо ползване", чиято цел е да предпази телекомите от злоупотреби на лица, постоянно живеещи в чужбина например. Операторът е задължен да обяви на абонатите си конкретни условия на политиката. Също така телекомът трябва да уведоми клиента си, че е засякъл използване на услуга предимно в чужбина. След това абонатът има срок от две седмици да възстанови преобладаващо "домашното" си потребление, в които няма да бъде таксуван. Ако потреблението продължи да е предимно в роуминг, телекомът има право да начисли таксуване от момента на предупреждението. Максималните такси, които български оператор може да наложи в такъв случай, са следните: 0.08 лв. на минута, 0.02 лв. на sms и 18.11 лв. на гигабайт мобилен интернет в роуминг (с включен данък добавена стойност). Предвижда се цената на мобилния интернет в роуминг при нарушена Политика на справедливо ползване постепенно да пада, докато достигне 5.9 лв. за гигабайт на 1 януари 2022 г.

Мобилен интернет, колко от него мога да ползвам в роуминг?

Това обикновено ще зависи от размера на месечната такса, а някои оператори вече разделят в плановете си потреблението за страната и извън нея в рамките на ЕС. Еврорегулацията позволява на операторите да формират пакетите МВ за ползване в роуминг в ЕС по два начина: или да предоставят на своите абонати целия обем МВ, включени в месечния им абонамент, или само част от него. При втория вариант формулата е следната – минималният интернет в роуминг, който операторът, трябва да е осигурил, е поне два пъти повече от размера на месечната такса без ДДС, разделен на 7.7 евро. Защото 7.7 евро е максималната цена, която телекомът, с който имате договор, може да плати за 1 гигабайт данни на чуждестранния телеком, чиято мрежа ще използвате, докато сте в роуминг.

Ако надвишите този лимит, реално влизате в хипотезата на "Политиката на справедливо ползване" и ще бъдете таксуван с допълнителна такса.

Други случаи, при които ще има таксуване.

Когато клиентът е сключил договор, в който изрично е предпочел алтернативна роуминг тарифа. Такава може да има в планове, в които освен пакет с роуминг минути за ЕС има включени и такива за съседни държави като Сърбия, Турция и Македония или за страни, в които потребителят често пътува. В зависимост от индивидуалното потребление обаче те могат да бъдат по-изгодни.

За кои страни важи регулацията за безплатен роуминг?

За всички 28 страни - членки на Европейския съюз, а също така и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, които са част от Европейското икономическо пространство. Роуминг е ползването на мобилни услуги чрез мрежата на друг оператор, различен от този, с който потребителят има договор за мобилни услуги. Ако българският абонат се намира на територията на страна от Зона ЕС, разговорите на български абонати към абонати на който и да е оператор от страна в тази са зона се таксуват съгласно разпоредбите на Еврорегулацията. Безплатната възможност за международни разговори е да се използват интернет приложения за смартфони като Viber, Whatsapp, Skype и др.

 

Източник: http://www.capital.bg

Повече инфомрация от доставчиците: https://www.mtel.bghttp://www.telenor.bghttps://www.vivacom.bg

 


Ние използваме бисквитки cookies, за да Ви предоставим най-доброто обслужване. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки, в съответствие с политиката за бисквитките.